Frågor och svar om Min Kreditupplysning

Vad är en kreditupplysning?

Kreditupplysning är ekonomisk information om dig. Informationen i en kreditupplysning är framför allt inriktad på ekonomiska förhållanden men även andra personliga uppgifter kan ingå, till exempel ditt civilstånd och din folkbokföringsadress.

En kreditupplysning är oftast skriftlig, men den behöver inte vara det. Även muntliga uppgifter, omdömen och råd faller under begreppet kreditupplysning.

Läs mer om Min Upplysning

Vilka lån och krediter finns med i min kreditupplysning?

Information om dina lån och krediter hämtas från de kreditinstitut som ingår i det samarbete som sköts av UC. Endast de som rapporterar in uppgifter om krediter till UC får i sin tur ta del av uppgifterna. Huruvida denna uppgift återfinns i en upplysning beror alltså på vem som beställt upplysningen.

De flesta större kreditgivare rapporterar varje månad om förändringar i dina lån och krediter till UC. De krediter som ingår i upplysningen är blanco, avbetalnings- och kortkrediter samt bolån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppdatering sker varje månad. Helt nya krediter kan därför saknas i din upplysning. Kredit, t.ex. ett bostadslån, anges i sin helhet för var och en som är ansvarig för krediten/lånet.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vår Kundservice inte kan kommentera enskilda fall och inte heller svara på om eller vilka krediter du har. Detta grundar sig i säkerheten om den enskilde personen. Vi ber om överseende för detta!

Jag har fått ett meddelande från UC - vad är det?

Varje gång en kreditupplysning beställs på dig är vi enligt kreditupplysnings-lagen (KuL) skyldiga att skicka dig en kopia där det framgår vem som beställt upplysningen.

Kreditupplysningar används som underlag för kreditbedömningar och andra bedömningar av ekonomiska risker. En kreditbedömning bygger på tanken att risken är mindre hos en kredittagare som tidigare uppfyllt sina ekonomiska åtaganden och större hos en person som tidigare misskött sina betalningar.

Det är alltid kreditgivaren som avgör om en kredit ska beviljas eller inte, inte UC.

Läs mer om Riskprognos här

Varför har jag fått avslag på mitt lån eller kreditförfrågan?

Kreditgivaren reglerar sin kreditgivning med hjälp av ett antal kriterier, till exempel inkomst, anmärkningar och anställningsförhållanden.

Det är alltså kreditgivaren som kan ge svar och inte UC på denna fråga.

Alla kreditgivare har olika kriterier. Ibland förekommer det att kreditgivaren bett UC att lägga till en kommentar, eller ett "kreditråd". Rådet är baserat både på upplysningens redovisade uppgifter och på de uppgifter som eventuellt lämnats i ansökan.

Du behöver därmed inte ha en anmärkning för att rådet "kredit bör ej beviljas" ges. Vill du ha mer information om varför du inte har beviljats kredit, kontakta det företag där du sökt kredit.

Hur många förfrågningar har jag?

Vi kan av sekretesskäl inte svara på enskilda fall. Om du vill veta hur många gånger du blivit omfrågad under de senaste 12 månaderna kan du se detta i din egen kreditupplysning, som du beställer här på minUC.se.

Laddar